Alla mina eget perspektiv

Generalkonsulatets allmänna handlingar (om mig).

Efter min utvisning 2011 så har jag länge varit sugen på att veta vilken aktivitet som egentligen föregått på UD. Om det kanske var så att någon hade åsikter eller liknande. Sedan några år tillbaka har jag dock en viss konspiratorisk misstänksamhet mot myndigheter och kanske UD i synnerhet, så därför tänkte jag att det vore klokt att vänta lite tills det hela hade fallit i glömska även hos dem. Dessutom har jag inte haft någon brådska i ärendet, med heltidsjobb, pendling och studier i ett sedan hemkomsten.

Nu i vår kom jag tillslut fram till att tiden var inne för att begära ut handlingarna som handlade om mig och mitt hittepå. Jag hade ingen aning om vilka som kunde tänkas finnas, mer än att jag själv haft kontakt med generalkonsulatet i Shanghai före, under och efter blogginlägg/polisförhör/utvisning, samt att media haft kontakt i samband med deras rapportering om fallet.

Nedan följer all relaterad korrespondens med UD/generalkonsulatet i Shanghai.
10 april 2013 kl 08:01

Jag är intresserad av att veta vilken aktivitet som pågick inom UD angående en specifik händelse i juli 2011. Jag kan tänka mig att trafik har gått mellan generalkonsulatet i Shanghai och UD, mellan ambassaden i Peking och UD, mellan ambassaden i Peking och generalkonsulatet i Shanghai, samt mellan dessa och media.

Jag tror att ni är bäst på att avgöra bra sökord etc, så jag förklarar kort händelseförloppet kring den aktuella händelsen.

Det intressanta tidsintervallet är mellan 30 juni 2011 till ca 14 juli 2010. Jag vet att det kom till generalkonsulatets kännedom att jag (Sven Englund) planerat en fredlig aktion i Shanghai den 1 juli 2011. De fick kännedom om det genom ett mail från mig i ett mail med ämnesrad “Re: Dear Swedish consulate in Shanghai.” skickat till adressen “generalkonsulat.shanghai@foreign.ministry.se” den 30 juni 2011 kl 22:41 svensk tid (1 juli kl 04:21 kinesisk tid).

Hela det mailet (samt annan korrespondens mellan mig och generalkonsulatet) finns att läsa på http://svenenglund.se/texts/2013/03/31/kontakteramedkonsulatet/

Innan den planerade aktionen blev jag hämtad av polis och fick aldrig möjlighet att delta i aktionen. Ganska exakt en vecka senare blev jag utvisad (besked om utvisning 8 juli) och den 9 juli påbörjas hemresan och vid återkomst till Sverige runt 10-11 har händelsen fått relativt spridd medial uppmärksamet, såväl i Sverige som internationellt. Generalkonsuln i Shanghai vid den tiden, Bengt Johansson uttalar sig i media om händelsen vid något tillfälle.

Så jag är helt enkelt intresserad av vad som rapporterades om denna händelse inom UD, vad som skrevs i mail, om det skrevs någon rapport etc. Även relaterade mail till och från media är av intresse.

Stort tack på förhand,

mvh

Sven Englund

Efter en vecka:

Efter två veckor:

Efter 2,5 veckor:

26 april 2013 kl 17:41 – Jag får följande besked från handläggare på UD.

Hej Sven,

Med anledning av din begäran om att få ta del av allmänna handlingar hos Utrikesdepartementet, ber jag dig vänligen ta del av bifogat besked.

Med vänliga hälsningar
[handläggare]

_____________
Ämnessakkunnig
Rättssekretariatet
Utrikesdepartementet
Regeringskansliet

I beskedet stod det helt enkelt att man “inte kunnat finna några allmänna handlingar i Utrikesdepartementet, vilka omfattas av din begäran”.

Efter detta försökte jag skaffa mig en uppfattning om vad ovanstående formulering egentligen betydde. Oerhört tråkigt också att det skulle behövas så lång tid innan det kom någon respons. Enligt grundlagen ska ju allmänna handlingar ges ut “skyndsamt” efter utbegäran. Som privatperson utan någon större organisation eller liknande bakom sig är man ändå ganska utlämnad till myndigheternas goda vilja. UD har dessutom specifikt fått KU-kritik för det otillgängliga diariet. I andra fall har det tagit större skruv för betydligt kortare handläggningstider. För OM det nu skulle vara så att man på UD räds allt vad friktion heter med Kina så skulle ju min utbegäran hinna skickas runt till många intressenter innan någon beslutade att “det inte går att hitta några handlingar som omfattas av min begäran”.

Jag har tidigare erfarenheter från Uppsala universitet där man (enligt mig) något tvivelaktigt klassat dokument som arbetsmaterial och därmed undvikit att behöva lämna ut handlingen. Jag kontaktade i det här läget en bekants bekant som jag visste jobbade just med allmänna handlingar på en myndighet och frågade om formuleringen ovan. Jag fick svaret (i kortversion):

“(…) svaret betyder att det som finns är arbetsmaterial, och därmed inte allmänna och offentliga handlingar (…)”

Här var det upplagt för konspiration, men jag ville gärna på ett icke-hysteriskt sätt ändå prata med handläggaren och försäkra mig om att sökningen hade gjorts på ett någorlunda adekvat sätt.

7 maj 2013 kl 15:24
Jag mailar handläggaren:

Hej [handläggare],

Jag är fortfarande angelägen om att man inte råkat missa något. Var det du som gjorde själva sökningen? Eller vem ska man kontakta om man har frågor?

mvh Sven Englund

8 maj 2013 kl 17:45

Hej Sven,

Jag har nu gjort en förnyad sökning efter de handlingar du efterfrågat, och har inte heller denna gång funnit några allmänna handlingar som omfattas av din begäran. Som framgår av beskedet du fick av mig den 26 april så har du möjlighet att begära att frågan prövas av statsråd. Vänligen meddela mig om du önskar att så sker. Vad gäller din fråga om hur sökningen efter handlingar i ditt ärenden har gått till så har det skett på sedvanligt sätt, med hjälp av Utrikesdepartementets registratorer samt kontakter med berörda enheter på UD. För din kännedom har jag även varit i kontakt med Generalkonsulatet i Shanghai som uppgivit att de inte informerat UD om ditt ärende. Om du har allmänna frågor om sökmöjligheter i Utrikesdepartementets arkiv får jag lov att hänvisa dig till vår Arkivsupport;

Arkivsupport Forskarsalen
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
(…)

8 maj 2013 kl 17:52

Hej [handläggare],

Stort tack för att du gjorde en ny sökning. Jag skulle bara vilja ha ett förtydligande. Innebär “inte funnit några handlingar som omfattats av din begäran” att det finns handlingar som jag skulle kunna tänkas vara intresserad av, men inte anses vara allmänna, eller finns det helt enkelt inga handlingar som jag kan tänkas vara intresserad av?

Jag har förstått att det i samtliga (?) fall vid utbegäranden av handlingar från UD görs en sekretessprövning, och jag undrar ifall en sådan i sånt fall har påverkat i detta fall.

mvh Sven Englund

Hej Sven,

Jag har inte funnit några handlingar som rör din begäran, varken allmänna eller andra handlingar som omfattas av din begäran. Därför har heller ingen sekretessprövning gjorts i ditt ärende. Däremot har det kommit till min kännedom att det finns två ärenden som rör dig vid Generalkonsulatet i Shanghai, dessa ärenden har diarienummer: UF2011/39719/SHAN och UF2012/6657/SHAN och förvaras hos Generalkonsulatet. Om du önskar få ta del av dessa kan du mejla Generalkonsulatet på e-postadress:generalkonsulat.shanghai@gov.se

Med vänliga hälsningar
[handläggare]d

Så det fanns alltså dokument som i allra högsta grad omfattades av min begäran (läs ovan), att det sedan inte fanns Utrikesdepartementets diarium utan i Shanghaikonsulatets kunde [handläggare] förklarat på ett tidigare stadium, jag kan nämligen tänka mig att alla inte hör av sig två extra gånger och ställer följdfrågor eller ber om förtydliganden. I alla fall vände jag mig därefter till Generalkonsulatet i Shanghai och bad om att få de ovan nämnda handlingarna till mig.

9 maj 2013 kl 00:17

Hej Generalkonsulatet i Shanghai,

Har ni möjlighet att skicka två handlingar/ärenden med diarienummer UF2011/39719/SHAN och UF2012/6657/SHAN?

Tack på förhand,

mvh

Sven Englund (应斯文)

10 maj 2013 kl 10:53

Hej Sven,

Vill bara meddela att jag fått din förfrågan och återkommer snart.

Med vänliga hälsningar
Charlotta Holm Vestberg

Skyndsamt svar, tyvärr återigen inte särskilt skyndsamt utlämnande.

17 maj 2013 kl 09:53

Hej Sven,

Hur vill du ha handlingarna?
Alternativen är elektroniskt, med fax eller per post.
Beträffande det sistnämnda så har vi nästa avgående i slutet av nästa vecka.

Med vänliga hälsningar
Charlotta Holm Vestberg

17 maj 2013 kl 15:58

Hej,

Scannat och mailat går bra!

/Sven Englund (应斯文)

17 maj 2013 kl 10:20

Ok, går det bra att jag skickar till dig på måndag?

Charlotta

17 maj 2013 kl 12:06

Ja det blir bra.

/Sven Englund (应斯文)

Fast egentligen tyckte jag det var intressant med tanke på de ständigt långa väntetiderna att man nu var artig nog att fråga när det ju var sen fredag eftermiddag i Shanghai, och kanske inte krävbart att det skulle skicka just då.

Men tillslut, 40 dagar efter att jag begärde ut (i alla fall de allmänna) handlingarna första gången så fick jag dem skickade till mig. I .jpg.format. För att spara lite plats så lägger jag inte upp de handlingar som kan hittas här (alltså den korrespondens som jag själv haft med konsulatet).

Handlingarna kan delas upp i 3 olika “kontakter” (bortsett den från mig själv alltså).
1. Intern kommunikation mellan UD-tjänsteman/konsulat.
2. Ekot
3. Frauke Lübker-Narberhaus (Der Spiegel)

1.
39719sid13_001

39719sid16-17_001

39719sid18_001

2. 39719sid12_001

39719sid14_001

39719sid15_001

3.
39719_sid21_001

39719sid19_001

39719sid20_001

Det kan komma uppdateringar, klockan är mycket nu.