Mail till Holger Wiklund (Sandvik) 13 maj 2011 – betyg m.m.

Hej! Jag håller med, fantastiskt även här i Shanghai!

 

Jag bifogar betyg, på engelska ifall ni skulle behöva ge dem till icke svensk-talande.

 

 

Ni kan kontrollera äktheten (äkthet för enskilt intyg giltigt 3 månader) via www.uu.se/intyg

och fylla i

Civic registration number: 8703083231

Checksum: 616s787b49

 

(Samma nummer som står nederst på varje sida i dokumentet.)

 

 

 

Om det är av intresse så fick jag även en utmärkelse av Kemiteknikprogrammets studentförening under mitt sista år med motiveringen:

 

Kemisektionens styrelse har valt att tilldela Sven Englund Nobelpriset 2009.

Sven tilldelas priset för sitt brinnande engagemang för sin medstudenters studiesituation, inte bara

inom kemiteknikprogrammet utan också inom Uppsala teknolog och naturvetarkår. Svens arbete som

studeranderepresentant har bidragit till att vi alla får en bättre utbildning anpassad till studenterna

såväl som till arbetslivet och universitetet. Han har gjort ett viktigt jobb för studenter på teknisk

naturvetenskapliga fakulteten i allmänhet och för studenterna på Kemiteknikprogrammet i synnerhet.
Sven är en person som gör allt för sina medmänniskor och som ser till att alla får sin röst hörd.

Han tar sina uppdrag på stort allvar och han ställer alltid upp, även när han har fullt upp med annat.

En rad förtroendeuppdrag både inom sektionen samt Uppsala teknolog och naturvetarkår har

inneburit en hög arbetsbelastning, men det har han klarat galant. Nästa steg är måhända det

”riktiga” nobelpriset.

 

 

Samt motivering till ordförandenomineringen UTN:

“Valberedningen anser att det under det kommande året krävs en ordförande som är väl påläst

och insatt i utns verksamhet och de stora förändringa som orgnisationen står inför. Ordförande

ska på ett representativt och förtroendeingivande sätt kunna föra utns talan och fungera som

ett ansikte utåt. Valberedningen anser att personen som vi har valt att nominera uppfyller

tidigare nända kriterier i stor utstäckning samt har betydande kontakter inom universitet och

stor insikt i utbildningsfrågor. Valberedningen är övertygade om att kandidaten kommer att

fungera som ett stöd för både kommande års styrelse och engagerade inom utn, då han har

tidigare erfarenheter från både styrelsen och studierådsverksamthet. Personen har angett

starka referenser som har styrkt valberednignens uppfattning. Utöver detta har valberedningen

även mottagit en mycket stark rekomendation. Valberedningen har därför valt att nominerna

Sven Englund till Ordförande för Utn ht10-vt11.”

 

 

 

Varmt välkomna att även kontakta några referenser

 

Ulf Jansson, prof. oorganisk kemi (Institutionen för materialkemi, Uppsala universitet)

ulf.jansson (snabela) mkem.uu.se / +46-18-471 37 64

 

Karin Lindhe, avdelningschef Kemi (Cementa Research, Slite)

karin.lindhe(snabela)cementa.se / +46(0)498 28 11 00

 

 

Karin Lindhe har jag iofs inte i skrivande stund fått svar från ifall hon vill stå som referens, men det tar jag nästan för givet. Jag blev tillfrågad om jag vill jobba där även denna sommar bland annat.

 

mvh Sven Englund