Välkommen hem! (Epost från internationella kontoret på Uppsala universitet)

Välkommen hem!

 

Jag hoppas att du har haft en trevlig studietid utomlands och att det känns bra att komma hem igen. Det som nu återstår är följande:

 

1.      Tillgodoräknande: Vänd dig till din institution eller Examensenheten om du har frågor rörande tillgodoräknande. Du kan läsa mer om tillgodoräknande på http://www.uu.se/node305. Beslut om tillgodoräknande fattas inte av oss på Internationella kansliet. Det är heller inte obligatoriskt med tillgodoräknande utan en fråga man tar ställning till individuellt.

 

2.      Reseberättelse: I den reseberättelse, som det åligger varje student att skriva, vill vi att du berättar om dina studier och hur utbildningen bedrivs vid det universitet som du har studerat vid. Din rapport kommer att läsas av kommande utbytesstudenter och kan vara avgörande för deras val av universitet. Lägg därför gärna ner lite tid och svara utförligt på de frågor som du ombeds svara på, se bifogad fil med instruktioner. Du kan naturligtvis också skriva helt fritt ur hjärtat! Kanske läste du också reseberättelser inför din egen ansökan om utbyte? Då vet du hur ovärderlig den typen av information är. Skriv rapporten så snart som möjligt och skicka till mig lena.eliasson@uadm.uu.se.

3.      Dela med dig: Vi vill också gärna att du ställer upp och berättar om dina erfarenheter av utbytesstudier under kommande tillfällen (mässor, informationskvällar, m.m.) framöver. Kontakta mig per e-mail om du är intresserad!

4.      Fadder: Vill du vara fadder för inkommande utbytesstudenter? Kontakta i så fall Uppsala studentkår genom att gå in på deras hemsida och anmäl dig: www.uppsalastudentkar.nu. Bli en Buddy!

5.      Enkät: Vi vore ytterst tacksamma om du kunde ägna ett par minuter till att fylla i denna enkät om ditt utbyte: http://doit.medfarm.uu.se/kurt3677. Enkäten är  bara öppen  till 15/6. Det tar bara ett par minuter att fylla i den men den information vi får kan vi sedan använda för att utvärdera och förbättra vårt arbete. Snälla, hjälp oss att bli bättre!

MVH/Lena Eliasson

 

 

Bilaga:

Om reseberättelsen

 

I den reseberättelse, som det åligger varje utbytesstudent att skriva, vill vi att du berättar om dina studier och om hur utbildningen bedrivs vid det universitet som du har studerat vid. Din rapport kommer att läsas av kommande utbytesstudenter och kan vara avgörande för deras val av universitet. Skriv därför gärna om frågor som du bedömer vara viktiga för dessa studenter. Men din rapport skall också tjäna som underlag för Internationella kansliets bedömning av resp. utbytesuniversitet/ort.

 

För att underlätta för dig att skriva reseberättelsen har vi listat exempel på frågor som, enligt vår bedömning, kan vara lämpliga att ta upp. Du kan naturligtvis också skriva helt fritt ur hjärtat.

 

Fakta

a) Ange ditt namn och vid vilket utbytesuniversitet du har läst. Ange också vilket läsår du var utbytesstudent. Det är också viktigt (bl a för kommande utbytesstudenter) att du lämnar din adress/telefon och/eller e-postadress.

 

b) Ange vilket ämne/ämnen du har läst under utbytesåret. Ange också nivå på de kurser du har tagit (t ex första, andra, tredjeårskurser eller kurser på Masters/graduatenivå/motsvarande.

 

c) Ange vad du läser vid Uppsala universitet (UU). Ange ämne, ämnen eller program och hur många år du har läst vid UU (eller totalt vid svenska universitet om du har läst vid andra universitet än UU).

 

Studier

a) Ange i stora drag skillnaderna mellan studie- och undervisningssystemet mellan UU och ditt utbytesuniversitet. Vad är för- och nackdelarna med respektive system enligt din mening? Hur har undervisningsformerna varit (stora föreläsningar/mindre grupper/seminarier etc)? Har du haft bra och intresserade lärare? Hur är relationen lärare/student vid ditt utbytes-universitet jämför med UU?

 

b) Vad anser du om examinationsformerna vid ditt utbytesuniversitet? Är kraven som ställs vid prov högre eller lägre än vid UU?

 

c) Hur bedömer du nivån/kvaliteten på studierna vid en jämförelse med dina

studier vid UU?

 

d) Hur har tillgången på datorer varit? Jämför med UU. Bra eller mindre

bra?

 

Mottagande

Beskriv hur du mottogs vid ditt utbytesuniversitet. Blev du väl omhändertagen vid ankomsten? Anordnades speciella mottagningsprogram för utländska studenter?

 

Boende

Beskriv ditt boende och arrangemangen kring det (korridor, rum, lägenhet,

privat- eller universitetsboende etc). Var du nöjd med ditt boende? Ge tips till kommande utbytesstudenter!

 

Ekonomi

Var levnadskostnaderna högre eller lägre än i Sverige? Räckte studiemedlen?

Vad betalade du i hyra? Jobbade du extra? Betalade du för att gå en förberedande språkkurs?

 

Fritid

Är du nöjd med de aktiviteter som anordnades vid ditt utbytesuniversitet?

Anordnades speciella aktiviteter för utländska studenter? Fanns det gott om möjligheter till fritidsaktiviteter?

 

Helhetsintryck

Summera gärna dina intryck från utbytesåret.

 

 

Skicka den via e-post till din internationella handläggare på Internationella kansliet.