Alla mina eget perspektiv

Föräldrars stress påverkar barn innan de ens är födda

Väldigt mycket av mentalisering handlar om relationer och sociala samspel. Att tänka kring hur vi påverkas av känslor, både hur vi blir påverkade av andra och hur andra påverkas av oss.

 

Föräldrar kommer alltid ha en speciell roll i den bemärkelsen, i det att de har en enorm påverkan sina barns liv. Man skulle kunna säga att föräldrar inte bara utgör “arv” – vi får våra gener från våra föräldrar –  utan även en väldigt stor del av “miljö” när vi pratar om vi och vår personlighet påverkas av både “arv och miljö”.

 

Som jag skrev i förra inlägget så föds vi människor som “maximalt anpassningsbara” om vi jämför med andra levande arter. Men faktum är att det börjar redan innan vi föds – även när vi pratar om den miljömässiga aspekten av hur barn påverkas av sina föräldrar. Helt enkelt för att förbereda oss på att leva i den miljö som våra föräldrar redan lever i.

 

I boken “Psychology for Medicine”, en psykologibok för läkare (rekommendas starkt till alla läkare som läser detta) förklaras detta på följande sätt1:

 

“Barn till mödrar som har höga nivåer av stress och ångest under graviditeten är känsligare för stress, visar mer ångest och rädsla, och kommer i större utsträckning ha kognitiva och uppmärksamhetsrelaterade problem. Detta är logiskt från ett evolutionärt perspektiv, eftersom barn som föds in i en stressig eller farlig miljö kommer behöva överdrivna stressreaktioner för att överleva.”

Föräldrar kan med andra ord bespara sig själva mycket genom att grundligt fundera igenom sin livssituation och stress innan en eventuell graviditet. Småbarnsåren beskrivs som de mest stressiga av många föräldrar, det lär vi aldrig komma ifrån, men samtidigt kan vi påverka och förbättra situationen för oss själva. Gentemot barnet är det naturligtvis en stor fördel om föräldrarna kan identifiera och minska stressen, för i regel höjs livskvaliteten av lugn och harmoni i jämförelse med ångest och rädsla.

 

Är pojken mer lättstressad för att hans föräldrar var stressade innan han föddes?

Referenser:

1. Psychology for Medicine, Susan Ayers and Richard De Visser, 2011, SAGE Publications Ltd

Originaltext, sid 51

Babies of mothers who have high levels of stress and anxiety during pregnancy are more responsive to stress, show more anxiety and fearfulness, and are more likely to have cognitive and attentional problems (Talge et al., 2007). This makes sense from an evolutionary perspective, because offspring born into a stressful or dangerous environment will need exaggerated stress responses to survive.

 

Foto: Maxpixel