Alla mina eget perspektiv

De fyra psykologiska utvecklingarna som möjliggör mentalisering.

Mentalisering är, som jag nämnt någon gång tidigare, något som vi alla ägnar oss dagligen, annars skulle det nämligen vara helt omöjligt att bedriva någon form av socialt umgänge överhuvudtaget. Samtidigt så har vi alla olika förmåga att mentalisera, generellt men också olika förmåga i olika situationer.

Det kan också lätt kännas som väldigt vardagligt att det är svårt att greppa vilken avancerad och komplex förmåga det faktiskt är. Så om vi backar några steg, och så tar vi de fyra “psykologiska utvecklingarna” eller egenskaperna som generellt anses som de mest avancerade, och som skiljer mänsklig psykologisk förmåga från andra djur, nämligen abstrakt tänkande, symboltänkande, nytänkande och planering.1

Abstrakt tänkande gör att vi tänka om saker som vi inte ser, vilket ju är lite av fundamentet inom mentalisering, vi kan aldrig se eller veta vad som pågår i huvudet på människor, eller vilka känslor de känner, men vi kan mentalisera om det, även om det inte nödvändigtvis “syns”.

Symboltänkande är en nödvändighet för väldigt mycket av vår kommunikation. Alla ord, både i verbal och skriftligt kommunikation är ju symboler som representerar något. Att kunna sätta ord på känslor och tankar ger oss förutsättningar att förstå varandra och oss själva på ett djupare plan och möjliggör aktiv mentalisering.

Nytänkande är en förutsättning för all utveckling om man inte vill vara beroende av slumpmässig evolution från generation till generation. Vi människor har inte bara medfödda beteenden, vi kan lära oss nya saker och ta till oss kunskap och applicera den genom nya uppfinningar.

Planering ger oss förutsättningar att tänka i “flera steg” framåt, och, som Wallroth och Rydén skriver, kunna hejda primitiva mönster och istället planera och organisera ett mer anpassat och flexibelt mönster utifrån antaganden om vad hon [människan] själv känner och vill.2 Om vi t. ex. vill ha en partner, så uppstår det ofta en väldigt massa känslor och det kan ställa stora krav på vår mentaliseringsförmåga, att vara medveten om vad som händer och inte direkt kasta oss på den som är fokus för våra känslor, utan kunna tillåta oss att först lära känna personen och kanske öka möjligheterna att träffas och fånga personens uppmärksamhet.

Så med andra ord kräver en god mentaliseringsförmåga att vi utvecklar alla delar av de mest avancerade mänskliga förmågorna. Och det blir lätt inte så välutvecklat som vi egentligen önskar, att kunna ge barn goda förutsättningar för en god utveckling kräver ofta att föräldrarna antingen själva har vuxit upp i en miljö där de känner sig förstådda, eller att de genom livet på något sätt har tagit till sig de nödvändiga kunskaperna som behövs för att kunna förstå sina barn och ge dem en tillräckligt bra omgivning. Och det är något jag tänkte fortsätta att skriva om framöver.

Referenser:
1. Allt du behöver veta, s. 118, Nordstedts, 2011.
2. Mentalisering – att leka med verkligheten, s. 154, Göran Rydén och Per Wallroth, Natur & Kultur, 2010