Alla mina eget perspektiv

En föränderlig hjärna

Vi människor har en del egenskaper som sammantaget är helt unika bland alla varelser på jorden. Ur biologiskt perspektiv brukar man säga att den mest eftersträvansvärda egenskapen för att överleva och fortleva här på jorden är – anpassningsbarhet. Att våra kroppar anpassar sig efter omgivningen är ganska enkelt att se, muskler växer när vi lyfter tungt upprepade gånger, konditionen blir bättre om vi springer mycket, huden blir brun om vi utsätter den för solljus och så vidare.

Ofta är vi desto mindre medvetna om att även hjärnan anpassar sig efter omgivningen, och dessutom antagligen det mest anpassningsbara organet av dem alla. Hjärnan som är källan till allt som vi själva upplever i form av tankar, impulser och känslor.

Hjärnan är ett plastiskt organ. Både hjärnans struktur och neurokemiska processer påverkas av mentala processer och de erfarenheter individen gör. (…) Människan föds som en biologisk varelse, förberedd för social interaktion och sociala samband, och dör som en i högsta grad socialt påverkad varelse.

Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster, sid. 14

När vi upplever (eller rentav bara tänker) något så påverkas hjärnan på ett fysiskt plan. Vi kan delvis förstå det här om vi utgår ifrån det som jag skrev i förra inlägget: “nervceller som avfyrar impulser tillsamman också sammankopplas”. Att redan befintliga nerver i hjärnan kopplas ihop på ett nytt sätt kallas för “neuroplasticitet”. Detta är dock inte enda sättet vår hjärnan förändras på, nervtrådar nybildas hela livet genom något som kallas “neurogenes”. Dessvärre (eller i vissa fall tack och lov) finns även “hjärnatrofi” (hjärnförtvining) som t. ex. sker i vissa delar av hjärnan om den utsätts för stress.

Jag kan garantera att beroende på vår “hjärnsammansättning”, d.v.s. om vi har förväxta eller förkrympta delar av hjärnan så kommer vår livsupplevelse skilja sig enormt mycket från person till person, men också, från en tid till en annan i livet. Och om vi vet hur vi kan påverka hjärnan, så kan vi också optimera vår hjärnas sammansättning och därmed också hela vår livsupplevelse. Om livet känns tungt och hopplöst nu, så kan vi bearbeta vår hjärna för att om några månader eller år uppleva minst lika fantastiska känslor som vi någonsin har gjort tidigare. Detta är en kunskap och insikt som är ENORMT värdefull och som jag hoppas att alla som läser lägger på minnet. Detta kommer underlätta för oss när vi vill bygga upp vår mentaliseringsförmåga och skapa ett bättre liv.

Lycka till!

Din hjärna är i dina händer, med rätt kunskap och vilja kan vi forma den lite som vi vill. (Bild: twice.se)