Alla mina eget perspektiv

Praktikansökan på Sveriges ambassad i Peking.

Jag hoppas kunna ta ut en kandidat i kinesiska inom inte alltför avlägsen framtid. En kurs går ut på att göra en termins praktik på något Kina-relaterat. Jag har ganska länge haft ambassaden i åtanke och för några dagar sedan skickade jag in ansökan. Först lade jag ut ett utkast på textbloggen och skickade länken till några som jag hoppades kunde komma med relevanta kommentarer. Det verkade som att det överlag var bra, men något för lång, “hälften så långt” hade varit lagom löd en kommentar. Jag kan hålla med om att det är viktig kompetens att kunna hålla sig kort i dagens informationssamhälle, så jag kapade bort en hel del. Så här blev det:

Hej svenska ambassaden i Peking,                                                         

Jag heter Sven Englund och söker en av praktikplatserna på ambassaden höstterminen 2014 som en del av min kandidatutbildning i kinesiska på Uppsala universitet. Jag är 27 år och uppvuxen i Visby där jag bodde tills jag flyttade till Uppsala för att studera till civilingenjör i kemiteknik. Nuvarande termin läser jag via utbyte från Uppsala universitet på Communication University of China (CUC) här i Peking och detta är min fjärde termin av kinesiskstudier. Tidigare har jag studerat ett år på Fudanuniversitetet i Shanghai och en termin på Yunnan Normal University i Kunming. Mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet, som jag gjorde på Sandvik, var delvis förlagt på Taiwan. Så jag har en gedigen erfarenhet från olika delar av Kina och Taiwan.

Min kinesiska är vid det här laget god och vid placeringstestet inför nuvarande termin skrev jag det bästa resultatet av alla nya studenter. Jag blev placerad i den högsta nivån, vilket innebär att jag nu läser olika kurser i bl.a. kinesisk kultur och nyhetsrapportering, kurser som annars går på kandidatprogram och masterprogram, vissa kurser läses tillsammans med kinesiska studenter. Noterbart är att i stort sett alla utländska klasskamrater har studerat ca 4 år kinesiska, medan jag inför terminen läst 1,5 år.

Under min civilingenjörsutbildning engagerade jag mig i de mer seriösa studentsammanhangen och fick flera förtroendeuppdrag, bland annat som studierådsordförande på kemiteknikprogrammet, som studeranderepresentant i programråd och utbildningsnämnd på fakultetsnivå. Jag blev även vald till styrelseledamot i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) och senare nominerad till ordförande för hela UTN, dock blev en motkandidat vald vid själva valet.

Även här i Kina har jag engagerat mig. Strax efter att jag kom till Peking tog jag initiativet till att starta Pekings svensk-kinesiska studentförening tillsammans med de svenskstuderande studenterna på Pekings universitet för främmande språk (BFSU), nyligen var vi drygt 30 personer som gjorde ett första studiebesök på Business Sweden. Syftet med föreningen är att öka kontakten mellan de svenskstuderande studenterna och de svenska studenterna i Peking men också att öka kontakten mellan studenter och svenska företag och organisationer i Peking med förhoppningen att öka anställningsfrekvensen när det gäller relevanta jobb, som idag tyvärr är låg. Initiativet har stort stöd bland både studenter och lärare på BFSU och CUC. Jag hoppas kunna fortsätta engagemanget även nästa termin.

Jag har alltid varit väldigt intresserad av omvärlden och samhället, länge följt nyhetsrapportering mycket noggrant och tyckt om att lära mig saker. På senare år har det framförallt blivit de internationella frågorna som engagerat mig och efter att jag kom hem från Shanghai 2011 så gick jag på så många föreläsningar på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala som jag kunde. Vid sidan av arbetet på Sandvik läste jag också upp till 50% på universitetet, kurser om Kina och kinesisk historia. Jag hann även med visst engagemang i FN-förbundet och gått deras kurser, där det mest inspirerande var studieresan till Genève hösten 2012, som gav mig en god inblick i FN-systemet.

Om ni googlar mitt namn kommer ni få upp en hel del träffar som berör min hemresa från Shanghai 2011. Den fick viss uppmärksamhet eftersom de kinesiska myndigheterna kortade ned mitt uppehållstillstånd med 3 veckor. Det hela hade föregåtts av att jag hade bloggat frispråkigt och ställt öppna frågor till kinesiska regeringen. Med ett visst inslag av humor bjöd jag, i det som kom att bli det sista inlägget, in Hu Jintao att fira kommunistpartiets årsdag tillsammans med mig på en offentlig plats på ett givet klockslag. Jag gick dock med på att ”ställa in” firandet efter hårda påtryckningar från polis. Anledningen till det indragna uppehållstillståndet var nog snarast uppmärksamheten som polisens agerande drog till sig i kinesiska sociala medier. Jag har senare förstått att de enbart gjorde en s.k. ”administrativ ändring”, jag finns således inte i några register och det har aldrig varit något problem att återvända till Kina.

Händelsen har ändå påverkat mig mycket positivt, jag fick en djup förståelse för det kinesiska systemet och många av dess problem, inte minst har den gett mig ett relativt stort kontaktnät. Anledningen till själva bloggandet var till stor del en inneboende önskan efter större rättvisa och ökad respekt för människor och en vilja att på ett försiktigt men ändå tydligt sätt markera att jag inte accepterar de orättvisor som det kinesiska systemet innebär. Jag var medveten om riskerna och blev inte överraskad av det som senare hände, samtidigt vill jag påpeka att det var något exceptionellt även för mig samt jag har stor förståelse och erfarenhet för vad det innebär att representera fler än mig själv, d.v.s. jag är inte på något sätt oberäknelig.

Som person är jag väldigt skötsam, mål- och resultatinriktad, försöker ta ansvar och driva på saker åt det håll jag vill, vilket generellt går ut på att göra världen bättre, eller bara lära ett bageri i Peking att göra semlor lagom till fettisdagen. Jag får ofta mycket uppskattning för mina insatser vilket naturligtvis inspirerar mig att fortsätta arbeta med samma energi. Ett märke på att mina insatser verkligen uppskattas är att jag ofta blir föreslagen till ledande positioner i de sammanhang jag engagerar mig. Praktikplatsen skulle ge mig möjligheten att fördjupa min förståelse för Kina, för diplomati och vad det innebär att arbeta på ambassad och det arbete som Sverige bedriver här. Som jag hoppas att man kan utläsa från mina tidigare erfarenheter så brinner jag för att skapa kontakter mellan människor, att förbättra världen utifrån de förutsättningar jag har för tillfället. Väldigt mycket av det jag står för är ligger helt i linje med det som Sverige står för, så jag skulle känna mig väldigt stolt och tacksam att få möjlighet att hjälpa till att få sprida bilden av Sverige och de värderingar som vi tror på. Praktikplatsen på ambassaden skulle vara en unik möjlighet för mig att få vara med i sammanhang där jag ges denna möjlighet. Drömmen är att det ska vara första steget mot en bana inom internationellt arbete och diplomati.

Jag har inte sökt praktik på någon annan utlandsmyndighet.

 

Jag har ovan inte klistrat in CV och referenser. Till ansökan skickade jag även rekommendationsbrev från min handledare under exjobbet José Garcia samt tjänstgöringsintyget från mina chefer under anställningen på Sandvik Coromant.