Alla mina eget perspektiv

Kort om ur utvandringen till USA påverkade Sverige positivt.

Efter att jag läste en bok som hette “De mänskliga rättigheternas historia” av Willy Strzelewicz ofta lite skämtsamt (och i regel helt oemotsagd) i samtal med amerikaner sagt att allt som är USA idag härstammar från Europa, ungefär. Idag fick jag för mig att jag skulle läsa wikipedia-artikeln om den svenska utvandringen till Nordamerika och fick en och annan ny insikt, hur denna utvandring och hur de återvändande kom att sätta press på politisk utveckling i Sverige, något som jag känner mig väldigt tacksam för idag. Detta kan också i viss mån hjälpa mig att förstå fler mekanismer varför Sverige utvecklades som det gjorde, jag menar, den frihet som finns i Sverige tycks så så omöjlig och farlig om lyssnar på vissa personer t. ex. här i Kina (många av mina nuvarande lärare t. ex.). Nedan följer några utdrag ur wikipedia-artikeln “Emigrationen från Sverige till Nordamerika“.

Den svenska statskyrkans dominans var illa omtyckt, och likaså den svenska monarkins sociala konservatism och kulturella avståndstagande. Befolkningsökning och missväxt gjorde att förhållandena på den svenska landsbygden under perioder var svåra. Berättelser från tidigare svenska emigranter beskrev livet i den amerikanska mellanvästern positivt och hyllade religiös tolerans, politisk frihet och alla tillfällen som gavs för att förbättra sin levnadsstandard.

(…)

Många av utvandrarna som etablerade sig i USA reste tillbaka till Sverige senare under 1800-talet, och det finns många berättelser om hur deras seder och vanor hade ändrats. Vissa återvände för att tillbringa sina sista år i Sverige, men många ändrade sig när de möttes av vad de ansåg vara en arrogant aristokrati, en grov och nedbruten arbetarklass och bristande respekt för kvinnor.

(…)

Efter en smärre nedgång på 1890-talet tilltog utvandringen igen. Detta ledde till riksomfattande oro i Sverige och fick den svenska riksdagen att tillsätta emigrationsutredningen 1907. Den rekommenderade sociala och ekonomiska reformer för att minska utvandringen genom att “tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika”. Utredningen gav sitt stöd till krav på reformer, bland annat allmän rösträtt, bättre bostäder (egnahemsrörelsen) och bättre skolväsen.

Det påpekas däremot att det är svårt att mäta de olika faktorerna i och med första världskriget, då emigrationen minskade innan den tog fart igen till och med att USA införde kvotinvandring i slutet av 1920-talet. Det hela tyder i vilket fall på de goda som kan följa av öppna gränser, och jag kan samtidigt förstå varför länder som Kina och Nordkorea med flera hellre stänger in sina medborgare än ge dem friheten att flytta från korrumperade system.

Blev i samma veva sugen på att läsa Wilhelm Mobergs böcker om denna period, som i flera undersökningar röstats fram till de bästa svenska litterära verken.